Podpora výzkumných prací s orientací na vzdělávání

Podpora kvalifikačních prací orientovaných na česko-saskou problematiku

Česko-saská vysokoškolská iniciativa (ČSVI) dává na požádání k dispozici prostředky pro vědecké práce orientované na vzdělávání k česko-saské tématice. V potaz přichází zejména závěrečné bakalářské/magisterské práce studentů ekonomie, sociálních a humanitních oborů (v ČR především:  Fakulta životního prostředí, filozofické a pedagogické fakulty, fakulta sociálně-ekonomická, ekonomická fakulta). Studentské práce se musí zabývat česko-saskou tématikou. Práce k problémům životního prostředí s návrhy řešení a opatření budou obzvláště zohledněny.

Podání žádosti

Studenti mohou před napsáním svých prací podat žádost o podporu na náklady, které jsou s psaním práce spojené. To se týká například cestovného, nákladů na ubytování, věcné náklady. Podklady žádosti musí obsahovat obsahový a metodologický náčrt práce, časový plán a rozpis nákladů.

Schválení podpory dobrozdáním
O schválení podpory rozhoduje tým odborníků ze zástupců jednotlivých univerzit, které se projektu účastní (TU Chemnitz, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni) a zástupce generálního konzulátu ČR v Drážďanech.

Vyúčtování
Práce musí být ukončeny nejpozději do května 2012. Po předložení výzkumné zprávy budou studentovi/studentce vzniklé náklady – podle českých resp. saských směrnic – proplaceny.

Podpora na vzdělání orientovaných vědeckých prací je dílčím projektem EU-Projektu „Česko-Saská vysokoškolská iniciativa (ČSVI) (Projekt Cíl3) pod vedením katedry Sociální a hospodářské geografie na TU Chemnitz.

Žádosti mohou být podávány vždy k 15.3. a 15.9 (naposledy 15.9.2011) na adresu:

Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative (STHI)
an der TU Chemnitz
Thüringer Weg 9
D-09126 Chemnitz
Mail: scherm@hrz.tu-chemnitz.de