UPS seminář

V téměř všech dílčích projektech se přikládá velký význam praxi, což má studentům humanitních, sociálních a ekonomických věd ukázat, jaké mají v dané profesi vývojové možnosti, a usnadnit jim pozdější vstup do pracovního života. Dalším záměřem je udržení mladých odborníků v příhraniční oblasti, a tím přispívat k přeshraničnímu rozvoji regionů.

Vzhledem k situaci na pracovním trhu právě pro mladé akademiky v obou zemích hraje téma založení existence zvláštní roli. Plánuje se zaangažování expertů, kteří by referovali o příležitostech a limitech při zakládání existence a poskytli potencionálním zájemcům cenné informace na cestě k samostatnosti. Po dobu, kdy projekt poběží, je plánováno několik seminářů k založení existence jak v Sasku, tak v České republice. Lze je také začlenit do odborných konferencí a akcí Alumni.

Termíny UPS seminářů

06.11.2009 10:50 by translator

20.11.2009 Konference pro podnikatele a studenty ze Saska v Ústí n. Labem

Jednodenní konference o hospodářském prostředí v České republice

Read more …