Absolventské aktivity

Myšlenka, že by něktdejší studenti zůstávali i po ukončení studia v kontaktu se svou domovskou univerzitou, je v poslední době čím dál aktuálnější. První zkušenosti byly získány v rámci „Česko-saského vysokoškolského kolegia“.

Vzhledem k tomu, že výměna názorů mezi českými absolventy TU Chemnitz (Alumni) a současnými studenty TU nabízí cenné prodněty, např. nalezení a zprostředkování míst pro výkon praxe, případně založení existence po ukončení studia, měl by být tento dílčí projekt rozšířen.

Je třeba usilovat o to, aby čeští studenti studující v minulosti na univerzitě v Chemnitz zůstávali s TU ve spojení a cítili potřebu hájit zájmy této univerzity. Navíc mají být účastníci motivování (např. přednáškami), aby se angažovali v problematice dalšího rozvoje sasko-českého příhraničního regionu. Proto jsou plánovány akce, které mají tomuto cíli dostát a nabídnout bohatý program s doporučením konkrétních možných kroků.

Termíny Setkání absolventů

24.05.2012 13:58 by belgardt

11. und 12.05.2012 Fünftes Alumnitreffen für tschechische Absolventen der TU Chemnitz

+++ Tato strànka neni bohużel zatim k dispozici v češtině. Na překladu pracujeme. +++

Read more …

24.05.2012 11:40 by belgardt

11. und 12.05.2012 Fünftes Alumnitreffen für tschechische Absolventen der TU Chemnitz

+++ Tato strànka neni bohużel zatim k dispozici v češtině. Na překladu pracujeme. +++

Read more …

04.02.2010 10:03 by user_cz

29. 5. 2010 - Třetí setkání českých absolventů v Chemnitz

Všichni bývalí i současní studenti TU Chemnitz jsou srdečně zváni na setkání absolventů.

Read more …