Česko-saská odborná knihovna

V roce 2003 započala výstavba česko-saské odborné knihovny při TU Chemnitz. Jejím úkolem je podpora odborné česko-saské přeshraniční spolupráce.

Všechny publikace je možné vyhledat v databázi OPAC.

http://www.bibliothek.tu-chemnitz.de/shtz.html

V rámci projektu Česko-saská vysokoškolská iniciativa bude i nadále podporováno rozšiřování a aktualizování publikací. Jedním z hlavních úkolů projektu je však zjednodušení preshraničního vypůjčování titulů v rámci knihoven partnerských univerzit. Za tímto účelem se konají pravidelné schůzky zástupců knihoven participujících univerzit.

Bližší informace naleznete na stránkách univerzitní knihovny.