Ostatní sasko-české události a setkání

Uskuteční se celá řada kulturně, hospodářsko- a sociálně vědeckých akcí na různá témata, na jejichž přípravě se budou podílet saští i čeští odborníci. Novinkou bude, že kromě vědců mají být osloveny také další cílové skupiny (např. učitelé, žáci, ostatní odborníci).

Dále je plánována návštěva významných vzdělávacích veletrhů s cílem motivovat aktéry z česko-saského prostředí, aby se angažovali v realizační oblasti „Česko-saské vysokoškolské iniciativy“ (např. maturanti, vědci).

Kdo by se chtěl naučit česky, měl by tak učinit nejlépe v samosté České republice. Kromě Letní jazykové školy existuje i mnoho dalších možností, jak si český jazyk v zemi našich sousedů osvojit. Seznam odkazů najdete zde (německy).

 

Termíny dalších akcí

15.12.2010 16:13 by user_cz

09. 11. 2010 „Ziel 3/ Cíl 3 - Úspěchy a perspektivy v Krušnohoří“

ČSTVI a Europe Direct Erzgebirge představují podpůrný program EU

Read more …