Překlady a vydávání publikací

V posledních letech vyšlo na saských univerzitách mnoho vynikajících disertací od mladých českých vědců v německém jazyce. U některých by byla vzhledem k tématice vhodná jejich publikace i v českém jazyce, abychom tak podpořili roli češtiny coby vědeckého jazyka. Stejně jako by stálo za to přeložit vynikající české publikace do německého jazyka. Vzhledem k tomu, že takovéto překlady jsou zpravidla velmi nákladné, bývají realizovány (velmi) zřídka.

Jako doplněk k tomu má být (částečně) financován tisk publikací k česko-saským tématům, které by bez této finanční podpory za daných okolností nemohly být vydány.

 

Publikace

25.01.2012 11:05 by user_cz

Dizertace Ute Hofmann - Aristokraten als Politiker

Vydání dizertační práce v rámci projektu ČSVI

Read more …

25.01.2012 10:32 by user_cz

Sborník "Nové trendy v materiálových technologiích"

Sborník z odborné konference

Read more …

23.02.2011 10:22 by user_cz

V rámci projektu ČSVI vyšla první publikace

Seidlerová, I; Seidler, J. Jáchymover Uranerz und Radioaktivitätsforschung um die Wende des 19./20. Jahrhunderts

Read more …