Obecné informace

Cíle Česko-saské vysokoškolské iniciativy

network

Projekt "Česko-saská vysokoškolská iniciativa" (ČSVI) přispívá v rámci terciálního vzdělávání v česko-saském pohraničí k rozvoji přezhraniční spolupráce mezi univerzitami.

Na spolufinancování se podílí program Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj, Svobodný stát Sasko, Česká republika a zapojené univerzity.

Doba trvání projektu je 01.07.2009 - 31.05.2012.

V lednu 2010 vyšla nová publikace hlavního řešitele projektu Prof. Dr. Petera Jurczeka "Die 'Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative' (STHI) - grenzübergreifendes Kooperationsvorhaben zur Intensivierung der Zusammenarbeit sächsischer und tschechischer Universitäten". V celém znění je ke stažení zde.

 

Dokumentace uplynulých akcí

Na přelomu 2011/2012 byly v rámci projektu vydány dva sborníky z odborných konferencí.  GUC-Verlag vydal sborník s názvem Nové trendy podnikové ekonomiky v teorii a praxi v přeshraničním srovnání. GRADA vydala sborník Nové trendy v materiálových technologiích. Editorem obou sborníků je doc. Ing. Petr Cimler, CSc. ze ZČU.

V srpnu a září 2011 proběhly poslední dvě letní jazykové školy pořádané v rámci projektu ČSVI. Ve dnech 7. 8. - 27. 8. poznávali němečtí studenti český jazyk a kulturu a ve dnech 28. 8. - 17. 9. poznávali čeští studenti německý jazyk a život v Chemnitz.

Druhá konference pořádaná projektovým partnerem ze ZČU proběhla ve dnech 22. - 24. 6. 2011 v Sokolově. Hlavním tématem byly „Nové trendy v materiálových technologiích“. Další informace naleznete zde.

V květnu 2011 proběhly hned 3 akce ČSVI:

 • 7. 5. se uskutečnilo 4. setkání Alumni.
 • ve dnech 12. - 14. 5. byla uspořádána odborná konference na téma Anglistik
 • 26. - 27. 5. se studenti partnerských univerzit setkali v rámci sportovních dní 

V dubnu 2011 se v Mariánských Lázních konala odborná konference na téma „Nové trendy podnikové ekonomiky v teorii a praxi v přeshraničním srovnání“. Fotogalerii a více informací naleznete zde.

Tématem „Kooperační vztahy v nové unii“ se zabývala konference konaná v německém Oberwiesenthalu ve dnech 25. - 27. 3. 2011.

Další odborná konference pořádaná v Liberci proběhla ve dnech 3. - 5. 3. 2011. Jejím tématem byla „Regionální identita a transnacionální prostory ve středovýchodní Evropě“. Více informací zde. 

Dne 31. 1. 2011 navštívil velvyslanec České republiky v Německu, JUDr. Rudolf Jindrák, Technickou univerzitu v Chemnitz. Podrobnější informace naleznete zde.

V termín 30. 9. - 2. 10. 2010 se v německém Oberwiesenthalu uskutečnila odborná konference na téma „Inteligentní a efektivní nasazování (ob)nov(iteln)ých energií v Sasku a České republice - technické, ekonomické a právní aspekty“. Program konference a fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Na přelomu srpna a září 2010 proběhly další dvě letní jazykové školy. Studenti z TU Chemnitz se seznamovali s českým jazykem a kulturou na ZČU v Chebu. Více informací naleznete zde.
Studenti ze ZČU v Plzni a UJEP Ústí nad Labem strávili 3 týdny na TU Chemnitz. Podrobnější informace o průběhu si můžete prohlédnout zde
 

Ve dnech 7. - 9. 10. 2010 se v Liverci konala odobrná konference na téma „Odborná a vědecká komunikace“. Více o průběhu naleznete zde
 

Ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010 se sešlo více než 40 českých absolventů TU Chemnitz při svém třetím setkání na své bývalé Alma Mater. Fotodokumentaci z akce naleznete zde.

Dne 21. 3. 2010 se na knižním veletrhu v Lipsku uskutečnila diskuze na téma „Německo-česká setkání - stav a perspektiva vědecké spolupráce v Sasku“. Více informací naleznete zde.

První dvě česko-německé letní jazykové školy se konaly již v roce 2009 při TU Chemnitz a UJEP v Ústí nad Labem. Bližší informace o jejich průběhu a fotogalerie naleznete zde.

 

Publikace o projektu

 • Hornung, Marcus (06.12.2011): "Auf den Spuren 'unerwünschter Freizügigkeit'", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/1/4030, letzter Zugriff am 08.12.2011.
 • Munke, Martin (05.12.2011): "Triebfedern der europäischen Integration?", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/2/4027, letzter Zugriff am 08.12.2011.
 • DTPA (01.11.2011): "Wirkung sächsisch-tschechischer Projekte", eMail-Pressedienst der Deutsch-tschechischen Presseagentur.
 • Munke, Martin (19.10.2011): "Studierende debattieren über Europa", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/2/3939, letzter Zugriff am 20.10.2011.
 • Autor unbekannt (05.10.2011): "Regionalgeschichte in Büchern", Wochenspiegel Chemnitz, S. 3.
 • Munke, Martin (21.09.2011): "Junge Tschechen lernten Deutsch in Chemnitz", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/3/3889, letzter Zugriff am 27.09.2011.
 • Munke, Martin (2011): "Regionale Identität und transnationale Räume in Ostmitteleuropa", Bohemia, Band 51, S. 250-252.
 • DTPA (06.09.2011): "Tschechen werden fit in 'Fachsprache Deutsch'", Landeszeitung - Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Nr. 18, Jahrgang 17, S. 4.
 • Thehos, Katharina (29.08.2011): "25 Tschechen werden fit in der 'Fachsprache Deutsch'", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/3/3843, letzter Zugriff am 30.08.2011.
 • Autor unbekannt (29.08.2011): "Tschechen werden fit in der 'Fachsprache Deutsch'", eMail-Pressedienst der deutsch-tschechischen Presseagentur (DTPA/MT).
 • Steinebach, Mario (05.07.2011): "Handlungsempfehlungen für Akteure im sächsisch-tschechischen Grenzraum", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/2/3782, letzter Zugriff am 06.07.2011.
 • Munke, Martin (14.06.2011): "Die alte Heimat neu entdecken", Landeszeitung - Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, S. 3.
 • Munke, Martin (30.03.2011): "Europäisierung der nachbarschaftlichen Beziehungen", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/1/3556, letzter Zugriff am 31.03.2011.
 • Munke, Martin (03/2011): "Hranice v Evropě bez hranice - Grenzen im grenzenlosen Europa", Infopress, Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge, 1/2011, Seite 9.
 • Munke, Martin (08.03.2011): "Den 'gelebten Raum' erweitern", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/1/3511, letzter Zugriff am 22.03.2011.
 • Hommerová, Dita (Februar 2011): "Česko-saská vysokoškolská iniciativa v roce 2011", STADY, Měsíčník Západočeské univerzity v Plzni, ročník IV, únor 2011, S. 17.
 • Steinebach, Mario (31.01.2011): "Tschechien ist in unserer Internationalisierungsstrategie eine feste Größe", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/1/3457, letzter Zugriff am 01.02.2011.
 • Hornung, Marcus (18.01.2011): " Im Kampf gegen reale und gefühlte Grenzkriminalität", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/2/3438, letzter Zugriff am 01.02.2011.
 • Katolická, Barbora (Januar 2011): "Univerzitní knihovna nabízí", STADY, Měsíčník Západočeské univerzity v Plzni, ročník IV, leden 2011, S. 19.
 • Kadeřábková, Světlana (2010): "Studenti germanistiky na konferenci Odborná a vědecká komunikace", Zpravodaj, Nr. 6 /2010, S. 37.
 • Malz, Angela (12/2010): "Grenzüberschreitende Kooperation. Die Universitätsbibliotheken in Chemnitz, Plzeň und Ùstí nad Labem arbeiten zusammen", BIS - Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen. Jg. 3, Nr. 04, S. 254 - 255.
 • Munke, Martin (2010): "Sächsisch - Böhmische Beziehungen im Mittelalter", Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 50, Heft 2, S. 407-409.
 • Munke, Martin (30.11.2010): "Studie zum EU-Beitritt Tschechiens", Landeszeitung - Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Nr. 24, Jahrgang 16, S. 2.
 • Hommerová, Dita und Sedláková, Lucie (Oktober 2010): "Nabídka praxí v Německu", STADY, Měsíčník Západočeské univerzity v Plzni, ročník IV,  říjen 2010, S. 14.
 • Breymann, Stefan (Bildungsinstitut Pscherer gGmbH, 15.11.2010): "Rege Beteiligung am Workshop „Ziel 3 / Cil 3 – Erfolge und Perspektiven in der Region Erzgebirge“ in Annaberg-Buchholz", erschienen auf http://www.kooperation-international.de/countries/themes/nc/info/detail/data/51480/, letzter Zugriff am 26.11.2010.
 • Munke, Martin (19.10.2010): "Zwischen Sauerbraten und Hatschek", Landeszeitung - Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Nr. 21 Jahrgang 16, S. 4.
 • Autor unbekannt (27.09.2010): "Česko-saská spolupráce na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem", Evropské dotace v Ústeckém kraji, S. 2.
 • Autor unbekannt (27.09.2010): Univerzity pokračují v příhraniční spolupráci", Evropské dotace v Plzeňském kraji, S.11, Beilage im Plzeňský deník vom 27.09.2010.
 • Blecha, Tomáš (09.09.2010): "Školu češtiny Němci zvládají", Chebský deník, čislo 210, S. 2.
 • Scherm, Ilona (06/2010): "STH-X??? Oder: zur Geschichte eines Projektes am Institut für Europäische Studien", ES-Spiegel, Newsletter der Chemnitzer Europa-Studien, Nr. 9, WS 9/10, S. 22-23.
 • Hommerová, Dita (06/2010): "Společná curricula - doposud nevyužitá konkurenční výhoda", STADY, Měsíčník Západočeské univerzity v Plzni, ročník IV, červen 2010, S. 8.
 • Steinebach, Mario (25.05.2010): "3. Tschechischer Alumni-Tag", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/4/2996, letzter Zugriff am 08.06.2010.
 • Pohajdová, Blanka (12.05.2010): "Studenti Evropských studií navštívili Ustí", Ùstecký deník, S. 12.
 • Munke, Martin (04.05.2010): "Kooperation statt Abgrenzung", Landeszeitung / Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Nr. 9, Jahrgang 16, S. 5.
 • Faitová, M. und Tomanová, J. (05/2010): "Česko-saská vysokoškolská iniciativa - setkání zástupců knihoven", STADY, Měsíčník Západočeské univerzity v Plzni, ročník IV, S. 26.
 • Kunešová, Michaela (10.04.2010): "Projekt nabízí studentům praxi u sousedů", Plzenský deník, Nummer 84, S. 3.
 • Autor unbekannt (04/2010): "Tři univerzity spolupracují na mezinárodním projektu", PLZENSKÝ KRAJ, měsíčník pro občany Plzenského kraje, 8. Jahrgang, Nummer 4, S. 11.
 • Arnican, Petr (04/2010): "Zusammenarbeit von Universitäten im deutsch-tschechischen Grenzraum. Bestandsaufnahme", Newsletter EURES Bayern-Tschechien, erschienen auf deutsch: http://www.eures-by-cz.eu/index.php?id=14&L=0, sowie auf tschechisch: http://www.eures-by-cz.eu/index.php?id=14&L=1, letzter Zugriff jeweils am 07.06.2010.

 • Kovář, Lubomír (09.04.2010): "česko-saská vysokoškolská iniciativa (čSVI)", Infonews "Aktuality Euregio Egrensis", Nr. 1/2010, S. 6-7. Sie können den Newsletter hier herunterladen.
 • Hommerová, Dita und Sedláková, Lucie (03/2010): "Přeshraniční nabídky pro studenty i pedagogy", STADY, Měsíčník Západočeské univerzity v Plzni, ročník IV, S. 18.
 • Pistulková, Alena ( 03/2010): "Letní jazykový kurz v Chemnitz", STADY, Měsíčník Západočeské univerzity v Plzni, ročník IV, S. 15.
 • Autor unbekannt (2009/2010): "Neue Brücken nach Tschechien / Nové mosty do České republiky", TOP Magazin Vogtland / Böhmen, Ausgabe 1, Winter 2009/2010, 2. Jahrgang, S. 44.
 • Jurczek, Peter (2010): "Die 'Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative' (STHI) - grenzübergreifendes Kooperationsvorhaben zur Intensivierung der Zusammenarbeit sächsischer und tschechischer Universitäten", Kommunal- und regionalwissenschaftliche Arbeiten online (KrAo), Nr. 23. Sie können die Publikation hier als pdf-Dokument herunterladen.

 • Jurczek, Peter (2009): "Sasko-česká vysokoškolská iniciativa (STHI) - přeshraniční spolupráce Technické univerzity Chemnitz a Západočeské univerzity v Plzni." Acta FF ZČU 3/09, S. 311-322.
 • DTPA /MB (18.11.2009): "Bibliotheksnetzwerk und Praktikumsbörse", Landeszeitung / Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Nr. 24, Jahrgang 15, S. 2.
 • DTPA (12.11.2009): "Sachsen und Tschechien intensivieren grenzüberschreitende Hochschulzusammenarbeit", Tandem Kurier Newsletter 3/09, erschienen auf http://www.tandem-org.de/newsletter/www_article.php3?nlID=1&id=1124&in=9&nlType=pl, letzter Zugriff am 22.02.2010.
 • Munke, Martin (03.11.2009): "Von Menschen gemacht und gelebt. Hochschulen in Sachsen und Tschechien bauen Zusammenarbeit aus", Landeszeitung / Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Nr. 23, Jahrgang 15, S. 4.
 • DTPA / MT (2009): "Peníze pro Česko-saskou vysokoškolskou iniciativu / Geld für Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative." In: Infopress. Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří, 3/2009, S.18.
 • Scheufele, Ulrike (2009): "Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative setzt neue Akzente", erschienen am 15.10.2009 auf http://www.kooperation-international.de/tschechien/themes/info/detail/data/43673/backpid/15/?PHPSESSID=c332, letzter Zugriff am 22.02.2010.
 • Steinebach, Mario (08.10.2009): "Neue Brücken nach Tschechien. Vom Bibliotheksnetzwerk bis zur Praktikumsbörse: Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative soll bisherige Kooperation fortführen und neue Akzente setzen - Auftaktveranstaltung am 23. Oktober 2009", TU Spektrum, Ausgabe 3/2009, S.6.
 • Jeřábek, Milan und Lauterbach, Petr (2009): "Letní škola českého jazyka", Zpravodaj UJEP, 6/2009, S. 23.
 • DTPA (08.09.2009): "Geld für Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative", Landeszeitung / Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Nr. 19, Jahrgang 15, S. 2.
 • Autor unbekannt (12.08.2009): "Universitäre Partnerschaft. Hochschulen aus Chemnitz, Ustí nad Labem und Pilsen erhalten 1,5 Millionen Euro für gemeinsames Vorhaben", Amtsblatt der Stadt Chemnitz, 32. Ausgabe 2009, S. 4.
 • Thehos, Katharina (07.08.2009): "Summer School der Sächsisch-Tschechischen Hochschulinitiative", Pressestelle der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/print.php?aid=2465, letzter Zugriff am 22.02.2010.
 • Autor unbekannt (05.08.2009): "Start für Hochschulinitiative", WochenSpiegel Chemnitz, S. 5.
 • Steinebach, Mario (03.08.2009): "1,5 Millionen Euro für Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative (STHI)", Pressemitteilung der TU Chemnitz, erschienen auf http://www.tu-chemnitz.de/tu/presse/aktuell/2/2455?druck, letzter Zugriff am 22.02.2010.
 • DTPA (27.05.2009): "15 sächsisch-tschechische Projekte bestätigt", eMail-Pressedienst der deutsch-tschechischen Presseagentur, DTPA-Newsletter, erschienen auf http://dtpa.de/, letzter Zugriff am 22.02.2010.