Tematické odborné konference k česko-saským otázkám

Aktuální i na budoucnost zaměřená témata z oblasti hodpodářských, sociálních a humanitních věd budou projednávána na celkem 11 konferencích, přičemž bude neustále sledován aspekt česko-saského pohraničí.

Za přípravu, průběh a dokumentaci konferencí budou odpovědny příslušené katedry zúčastněných partnerských vysokých škol. Samotné akce mají být ogranizovány docenty a studenty. Dovolí-li to obsahové zaměření, budou obdorné konference doplněny exkurzemi.

Odborné konference s jejich obsahově úzkým společenským akpekterm přinesou výsledky důležité nejen pro obdobrnou vědu, ale i pro praxi. 


Termíny odborných konferencí

Datum Téma Předsedající konference Místo Kontakt
30.09. - 02.10.2010 Inteligentní a efektivní nasazování (ob)nov(iteln)ých energií v Sasku a České republice - technické, ekonomické a právní aspekty
TU Chemnitz, Professur Öffentliches Recht und öffentliches Wirtschaftsrecht, Prof. Dr. Ludwig Gramlich

Oberwiesenthal

l.gramlich@wirtschaft.tu-chemnitz.de
07.10. - 09.10.2010 Obdorná a vědecká komunikace TU Chemnitz, Professur Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Prof. Dr. phil. habil. Winfried Thielmann, gemeinsam mit Dr. Helena Neumannová von der TU Liberec

Liberec

winfried.thielmann@phil.tu-chemnitz.de
03.03. - 05.03.2011 Transregionální prostory - transregionální identita TU Chemnitz, Professur Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas, Dr. Stefan Garsztecki, gemeinsam mit Professur für Sozial- und Wirtschaftsgeographie, PD Dr. Christoph Waack

Liberec

stefan.garsztecki@phil.tu-chemnitz.de
24.03. - 26.03.2011
Konference Politická věda/Evropská integrace
TU Chemnitz, Professur Internationale Politik, Prof. Dr. Beate Neuss gemeinsam mit Professur Europäische Integration, Prof. Dr. Matthias Niedobitek

 

beate.neuss@phil.tu-chemnitz.de
14.04. - 16.04.2011 Nové trendy podnikové praxe a nauka o podnikovém hospodářství v přeshraničním srovnání 

Západočeská univerzita v Plzni

Mariánské Lázně cimler@kmo.zcu.cz
12.05. - 14.05.2011 Anglistika TU Chemnitz, Professur Anglistik und Amerikanistik, Prof. Dr. Josef Schmied

Oberwiesenthal

Josef.Schmied@phil.tu-chemnitz.de
22.06. - 24.06.2011 Nové trendy v materiálových technologiích – Neue Trends in der Werkstofftechik Západočeská univerzita v Plzni, Prof. Bohuslav Mašek

Sokolov

 

masekb@kmm.zcu.cz

 

 

26.05.2012 13:12 by user_cz

Závěrečná konference

Read more …

25.01.2012 12:28 by user_cz

16. 2. - 18. 2. 2012 Česko-saské vztahy v proměnách doby

Odborná konference v Plavnu

Read more …

01.02.2011 20:21 by unknown

14. 4. - 16. 4 2011 - Nové trendy podnikové ekonomiky v teorii a praxi v přeshraničním srovnání

Odborná konference v Hotelu Morris v Mariánských Lázních

Read more …