Příprava společných studijních osnov

Dalším inovačním projektem je koncipování přeshraničních kurikul. Vytvořeny mají být společné studijní programy, které budou postupně zaváděny v rámci Boloňského procesu.

Vysoké školy v Sasku a České republice stojí před výzvou, která představuje transformaci studijních programů v rámci evropského Boloňského procesu. Zde může mít transfer zkošeností pozitivní vliv na další vývoj. Saští a čeští vysokoškolští pedagogové mají být proto motivováni k vytvoření společných konceptů. Cílem do budoucna je koncipování společných studijních programů, které by v ideálním případě mohly být ukončeny dvojím diplomem.